Μέλος:

pernys32

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους pernys32

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
01/06/2019 Lennert [sv] Lennert εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2019 griot [sv] griot εκφώνηση 0 ψήφοι
23/05/2019 listeria [sv] listeria εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 ozonskikt [sv] ozonskikt εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Fridleiv Ragnarsson [sv] Fridleiv Ragnarsson εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 sololjan [sv] sololjan εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 redskapsgymnastik [sv] redskapsgymnastik εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 guldmedaljörer [sv] guldmedaljörer εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 skullbroar [sv] skullbroar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptyp [sv] vamptyp εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptyperna [sv] vamptyperna εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptypen [sv] vamptypen εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 ängsbräsma [sv] ängsbräsma εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Saipan [sv] Saipan εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 lidret [sv] lidret εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 vamptyper [sv] vamptyper εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Ludvig Igra [sv] Ludvig Igra εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Tudela [sv] Tudela εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 sladdrar [sv] sladdrar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 sladdra [sv] sladdra εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 domestik [sv] domestik εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 gelatiniserad [sv] gelatiniserad εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 okänslighet [sv] okänslighet εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 svinhus [sv] svinhus εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 kvällnar [sv] kvällnar εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 svinkätte [sv] svinkätte εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 förindustriell [sv] förindustriell εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 övningarna [sv] övningarna εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 Burton [sv] Burton εκφώνηση 0 ψήφοι
21/05/2019 kustlabb [sv] kustlabb εκφώνηση 0 ψήφοι