Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 list papieski [pl] list papieski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 orędzie papieskie [pl] orędzie papieskie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 liturgia godzin [pl] liturgia godzin εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 brewiarz klasztorny [pl] brewiarz klasztorny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Całun Turyński [pl] Całun Turyński εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 cela klasztorna [pl] cela klasztorna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 odprawić [pl] odprawić εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 duchowe znamię [pl] duchowe znamię εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 pożądliwość [pl] pożądliwość εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb kwaszony [pl] chleb kwaszony εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb niekwaszony [pl] chleb niekwaszony εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleb przaśny [pl] chleb przaśny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chleby pokładne [pl] chleby pokładne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chóry anielskie [pl] chóry anielskie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chronologia biblijna [pl] chronologia biblijna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chrystusowcy [pl] chrystusowcy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Towarzystwo Chrystusowe [pl] Towarzystwo Chrystusowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 córka chrzestna [pl] córka chrzestna εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 syn chrzestny [pl] syn chrzestny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rodzice chrzestni [pl] rodzice chrzestni εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 chwała Boża [pl] chwała Boża εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 cnoty główne [pl] cnoty główne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 cnoty moralne [pl] cnoty moralne εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 wyznanie wiary [pl] wyznanie wiary εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 artykuły wiary [pl] artykuły wiary εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 czarna msza [pl] czarna msza εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 czystość intencji [pl] czystość intencji εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Kościół pielgrzymujący [pl] Kościół pielgrzymujący εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Kościół cierpiący [pl] Kościół cierpiący εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Kościół triumfujący [pl] Kościół triumfujący εκφώνηση 0 ψήφοι