Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 rozkrochmalić się [pl] rozkrochmalić się εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 pokazywać się [pl] pokazywać się εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 miastowi [pl] miastowi εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 uwędzić się [pl] uwędzić się εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 bez reszty [pl] bez reszty εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 w byle jaki sposób [pl] w byle jaki sposób εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 bez znaczenia [pl] bez znaczenia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 gdybający [pl] gdybający εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 co drugi [pl] co drugi εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 krótko mówiąc [pl] krótko mówiąc εκφώνηση 1 ψήφοι
17/03/2015 innymi słowy [pl] innymi słowy εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 mimo to [pl] mimo to εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 całą dobę [pl] całą dobę εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 a więc zatem [pl] a więc zatem εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 gdyby nie to [pl] gdyby nie to εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 gdybanie [pl] gdybanie εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 pomimo to [pl] pomimo to εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 irrelewantny [pl] irrelewantny εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 dlatego więc [pl] dlatego więc εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 pomimo wszystko [pl] pomimo wszystko εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 jeśli chodzi o to [pl] jeśli chodzi o to εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 bezstronnie mówiąc [pl] bezstronnie mówiąc εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 bez ogródek mówiąc [pl] bez ogródek mówiąc εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 ale za to [pl] ale za to εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 w kolejce [pl] w kolejce εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 dosłownie mówiąc [pl] dosłownie mówiąc εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 zawżdy [pl] zawżdy εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 ależ oczywiście [pl] ależ oczywiście εκφώνηση 1 ψήφοι
17/03/2015 nie mówiąc o [pl] nie mówiąc o εκφώνηση 0 ψήφοι
17/03/2015 ogólnie mówiąc [pl] ogólnie mówiąc εκφώνηση 0 ψήφοι