Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/12/2017 radiogoniometr [pl] radiogoniometr εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 radiogoniometryczny [pl] radiogoniometryczny εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 radiogoniometria [pl] radiogoniometria εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzezanie [pl] rzezanie εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzezaniec [pl] rzezaniec εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzezanina [pl] rzezanina εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzezimieszkostwo [pl] rzezimieszkostwo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzezuń [pl] rzezuń εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzeźbiarnia [pl] rzeźbiarnia εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzeźbiarski [pl] rzeźbiarski εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzeźbiarsko [pl] rzeźbiarsko εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 rzeźbiarskość [pl] rzeźbiarskość εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabak [pl] kabak εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabaliczny [pl] kabaliczny εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabalista [pl] kabalista εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabalistycznie [pl] kabalistycznie εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabałka [pl] kabałka εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kabałować [pl] kabałować εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kwokacz [pl] kwokacz εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kwokanie [pl] kwokanie εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kwoktać [pl] kwoktać εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 kwoktanie [pl] kwoktanie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 najszczęśliwszy [pl] najszczęśliwszy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 skupowy [pl] skupowy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 wetrzeć [pl] wetrzeć εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 rozleglejszy [pl] rozleglejszy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 turbodoładowanie [pl] turbodoładowanie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 gęgawa [pl] gęgawa εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 tunguski [pl] tunguski εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 sterowalny [pl] sterowalny εκφώνηση 0 ψήφοι