Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/04/2016 seksuolog [pl] seksuolog εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 świerkot [pl] świerkot εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 momencik [pl] momencik εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 wyinterpretować [pl] wyinterpretować εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 przytorze [pl] przytorze εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 udziałowy [pl] udziałowy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 scjentologiczny [pl] scjentologiczny εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 niespełnione [pl] niespełnione εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 powsadzać [pl] powsadzać εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 strawestować [pl] strawestować εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 zamotać [pl] zamotać εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 rozpraszający [pl] rozpraszający εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 opatrunkowy [pl] opatrunkowy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 proliferacja [pl] proliferacja εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 sercowo-naczyniowy [pl] sercowo-naczyniowy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 remisja [pl] remisja εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 podstarości [pl] podstarości εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 pentliczek [pl] pentliczek εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 rozdzielnik [pl] rozdzielnik εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 suszanin [pl] suszanin εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 przepięcie [pl] przepięcie εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 prząśniczka [pl] prząśniczka εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 nieziemsko [pl] nieziemsko εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 Westerplatte [pl] Westerplatte εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 resekcja [pl] resekcja εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2016 postępowość [pl] postępowość εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Wirowski [pl] Wirowski εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Wojkowski [pl] Wojkowski εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Zambrzycki [pl] Zambrzycki εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 dziołcha [pl] dziołcha εκφώνηση 0 ψήφοι