Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/10/2020 dla turystów [pl] dla turystów εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 widowiskowe [pl] widowiskowe εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 enofil [pl] enofil εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 eponim [pl] eponim εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 emablować [pl] emablować εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 idiolatria [pl] idiolatria εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 sempiterna [pl] sempiterna εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 woluntarysta [pl] woluntarysta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 facambuł [pl] facambuł εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 soteriologia [pl] soteriologia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 utylitarysta [pl] utylitarysta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 hipodoncja [pl] hipodoncja εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 sakramentologia [pl] sakramentologia εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 ścibić [pl] ścibić εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 monizm [pl] monizm εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 wiktuały [pl] wiktuały εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 oskoma [pl] oskoma εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 ineksprymable [pl] ineksprymable εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 prozelita [pl] prozelita εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 felerysta [pl] felerysta εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 konfrater [pl] konfrater εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 holizm [pl] holizm εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 skonfudować [pl] skonfudować εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 obskuranctwo [pl] obskuranctwo εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 neptek [pl] neptek εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 wartość autoteliczna [pl] wartość autoteliczna εκφώνηση 0 ψήφοι
17/10/2020 adultyzm [pl] adultyzm εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 w dniach poświątecznych [pl] w dniach poświątecznych εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2017 w tytule piosenki [pl] w tytule piosenki εκφώνηση 1 ψήφοι
14/12/2017 późnym rankiem [pl] późnym rankiem εκφώνηση 0 ψήφοι