Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/04/2016 franszyza [pl] franszyza εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 polipropylen [pl] polipropylen εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 higieniczno-sanitarne [pl] higieniczno-sanitarne εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Zuchniewicz [pl] Zuchniewicz εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 miechowianin [pl] miechowianin εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 międzyrządowy [pl] międzyrządowy εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 pozaziemski [pl] pozaziemski εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 proszkowy [pl] proszkowy εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 papryczka [pl] papryczka εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 maszerował [pl] maszerował εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 superkomfort [pl] superkomfort εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Ekspresowa czy zwykła? [pl] Ekspresowa czy zwykła? εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Jaka szkoda! [pl] Jaka szkoda! εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 przedmioty wartościowe [pl] przedmioty wartościowe εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Kawecki [pl] Kawecki εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Gdzie mogę kupić znaczki? [pl] Gdzie mogę kupić znaczki? εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Gdzie jest skrzynka pocztowa? [pl] Gdzie jest skrzynka pocztowa? εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Jaki jest przelicznik? [pl] Jaki jest przelicznik? εκφώνηση 0 ψήφοι
05/04/2016 Siostrzonek [pl] Siostrzonek εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 aktywa i pasywa [pl] aktywa i pasywa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rynek gwarantowany [pl] rynek gwarantowany εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 jak najkorzystniej [pl] jak najkorzystniej εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przyznać premię [pl] przyznać premię εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przyjąć ofertę w przetargu [pl] przyjąć ofertę w przetargu εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 nałożenie konfiskaty [pl] nałożenie konfiskaty εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zaległe odsetki [pl] zaległe odsetki εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zaległy czynsz [pl] zaległy czynsz εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 reszta należności wekslowej [pl] reszta należności wekslowej εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 weksel obciążający bank [pl] weksel obciążający bank εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rok obliczeniowy [pl] rok obliczeniowy εκφώνηση 0 ψήφοι