Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 rok bazowy [pl] rok bazowy εκφώνηση 1 ψήφοι
24/08/2015 podlegać ratyfikacji [pl] podlegać ratyfikacji εκφώνηση 1 ψήφοι
24/08/2015 rynek o zniżkowej tendencji [pl] rynek o zniżkowej tendencji εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 obligacja na okaziciela [pl] obligacja na okaziciela εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przed opodatkowaniem [pl] przed opodatkowaniem εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 najkorzystniejsza cena [pl] najkorzystniejsza cena εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 najkorzystniejszy kurs [pl] najkorzystniejszy kurs εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 podatek od zakładów [pl] podatek od zakładów εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 gwarancja przetargowa [pl] gwarancja przetargowa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 spekulant czarnorynkowy [pl] spekulant czarnorynkowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 superdywidenda [pl] superdywidenda εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 emisja bonusowa [pl] emisja bonusowa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rynek zwyżkujący [pl] rynek zwyżkujący εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zwyżkujący [pl] zwyżkujący εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zwyżkowo [pl] zwyżkowo εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zmiana koniunktury [pl] zmiana koniunktury εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 koniunktura gospodarcza [pl] koniunktura gospodarcza εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 spadek koniunktury [pl] spadek koniunktury εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 prognozowanie koniunktury [pl] prognozowanie koniunktury εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 wskaźnik koniunktury [pl] wskaźnik koniunktury εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 wskaźniki koniunktury [pl] wskaźniki koniunktury εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 recesja gospodarcza [pl] recesja gospodarcza εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ożywienie gospodarcze [pl] ożywienie gospodarcze εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 obrót globalny [pl] obrót globalny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 sytuacja gospodarcza [pl] sytuacja gospodarcza εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 wskaźnik siły nabywczej [pl] wskaźnik siły nabywczej εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 kapitał zmobilizowany [pl] kapitał zmobilizowany εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 makler wekslowy [pl] makler wekslowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zlecenie kasujące [pl] zlecenie kasujące εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akumulacja kapitału [pl] akumulacja kapitału εκφώνηση 0 ψήφοι