Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 odpis amortyzacyjny [pl] odpis amortyzacyjny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rynek kapitałowy [pl] rynek kapitałowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rynek finansowy [pl] rynek finansowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rynek pieniężny [pl] rynek pieniężny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 współsprawca [pl] współsprawca εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zdolność płatnicza [pl] zdolność płatnicza εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 zdolność procesowa [pl] zdolność procesowa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 nieczynienie [pl] nieczynienie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 łamanie prawa [pl] łamanie prawa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 naruszenie prawa [pl] naruszenie prawa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 granice nieruchomości [pl] granice nieruchomości εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przypadkowa śmierć [pl] przypadkowa śmierć εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 prawa nabyte [pl] prawa nabyte εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 oskarżycielski [pl] oskarżycielski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 oskarżający [pl] oskarżający εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 oskarżyciel posiłkowy [pl] oskarżyciel posiłkowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 poskarżyć się [pl] poskarżyć się εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 skarżący [pl] skarżący εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 prawuj [pl] prawuj εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 analiza wskaźnikowa [pl] analiza wskaźnikowa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 rok budżetowy [pl] rok budżetowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 faktorant [pl] faktorant εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 faktoringowy [pl] faktoringowy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 stąpając [pl] stąpając εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 falujących [pl] falujących εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 abortować [pl] abortować εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 agada [pl] agada εκφώνηση 0 ψήφοι