Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 falujących [pl] falujących εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Wyzewa [pl] Wyzewa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ojciec generał [pl] ojciec generał εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 obmycie [pl] obmycie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 abortować [pl] abortować εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 agada [pl] agada εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akwarianie [pl] akwarianie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 aliturgiczny [pl] aliturgiczny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 almucja [pl] almucja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 almuzja [pl] almuzja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 antydoron [pl] antydoron εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 antylegomena [pl] antylegomena εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 arianizm [pl] arianizm εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 arminianie [pl] arminianie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 remonstranci [pl] remonstranci εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 pokropienie [pl] pokropienie εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 augustynizm [pl] augustynizm εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 baptyjski [pl] baptyjski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 anabaptyjski [pl] anabaptyjski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 spowiadać [pl] spowiadać εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 abjuracja [pl] abjuracja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt nadziei [pl] akt nadziei εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt wiary [pl] akt wiary εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt pokuty [pl] akt pokuty εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt żalu [pl] akt żalu εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt woli [pl] akt woli εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt ludzki [pl] akt ludzki εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt boski [pl] akt boski εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 akt miłości [pl] akt miłości εκφώνηση 1 ψήφοι
24/08/2015 Arka Noego [pl] Arka Noego εκφώνηση 0 ψήφοι