Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
24/08/2015 beneficjusz [pl] beneficjusz εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 sufragan [pl] sufragan εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 biali mnisi [pl] biali mnisi εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 biała szata [pl] biała szata εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bicie dzwonów [pl] bicie dzwonów εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bielizna kielichowa [pl] bielizna kielichowa εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 biskup sufragan [pl] biskup sufragan εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 biskup tytularny [pl] biskup tytularny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 biskup ordynariusz [pl] biskup ordynariusz εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przebłagać [pl] przebłagać εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 przebłagalny [pl] przebłagalny εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Błogosławiona Dziewica Maryja [pl] Błogosławiona Dziewica Maryja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bogomili [pl] bogomili εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bojaźń Boża [pl] bojaźń Boża εκφώνηση 1 ψήφοι
24/08/2015 immanencja [pl] immanencja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ubóstwiany [pl] ubóstwiany εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Bóg Ojciec [pl] Bóg Ojciec εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 Syn Boży [pl] Syn Boży εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia czescy [pl] bracia czescy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia morawscy [pl] bracia morawscy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia Pańscy [pl] bracia Pańscy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia świeccy [pl] bracia świeccy εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bracia zakonni [pl] bracia zakonni εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 ojcowie zakonni [pl] ojcowie zakonni εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo kurkowe [pl] bractwo kurkowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 sodalicja [pl] sodalicja εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo miłosierdzia [pl] bractwo miłosierdzia εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 bractwo różańcowe [pl] bractwo różańcowe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 brewe [pl] brewe εκφώνηση 0 ψήφοι
24/08/2015 list apostolski [pl] list apostolski εκφώνηση 0 ψήφοι