Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/11/2012 yterbiu [ro] yterbiu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 tungsten [ro] tungsten εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 galiu [ro] galiu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 beriliu [ro] beriliu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 fosfor [ro] fosfor εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 indiu [ro] indiu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 litiu [ro] litiu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 molibden [ro] molibden εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 kaliu [ro] kaliu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 osmiu [ro] osmiu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 tantal [ro] tantal εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 radon [ro] radon εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 Cenad [ro] Cenad εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 Serban Savu [ro] Serban Savu εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 Timișoara [ro] Timișoara εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 reședința [ro] reședința εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 Timiș [ro] Timiș εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 Numele [ro] Numele εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 județului [ro] județului εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 râul [ro] râul εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 numit [ro] numit εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 zonele [ro] zonele εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 rezidențiale [ro] rezidențiale εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 populația [ro] populația εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 localității [ro] localității εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 situează [ro] situează εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 cifrei [ro] cifrei εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 jurul [ro] jurul εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 locuitori [ro] locuitori εκφώνηση 0 ψήφοι
11/11/2012 documentară [ro] documentară εκφώνηση 0 ψήφοι