Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/12/2012 Issaquah [en] Issaquah εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 Contrabassoon [en] Contrabassoon εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 Overtone [en] Overtone εκφώνηση 1 ψήφοι
18/12/2012 Hammered dulcimer [en] Hammered dulcimer εκφώνηση -1 ψήφοι
18/12/2012 chromosome [en] chromosome εκφώνηση -1 ψήφοι
18/12/2012 viola (music) [en] viola (music) εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 allegro [en] allegro εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 harp [en] harp εκφώνηση 1 ψήφοι
18/12/2012 polonaise [en] polonaise εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 bass [en] bass εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 boogied [en] boogied εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 oboist [en] oboist εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 euphonium [en] euphonium εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 saxophonist [en] saxophonist εκφώνηση -1 ψήφοι
18/12/2012 organist [en] organist εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 harmonium [en] harmonium εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 xylophonist [en] xylophonist εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 marimba [en] marimba εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 mandolin [en] mandolin εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 conga [en] conga εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 signum [en] signum εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 scientifically [en] scientifically εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 meteorology [en] meteorology εκφώνηση 1 ψήφοι
18/12/2012 virologist [en] virologist εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 archaeology [en] archaeology εκφώνηση -1 ψήφοι
18/12/2012 gravimetric [en] gravimetric εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 continuum [en] continuum εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 phyllotaxis [en] phyllotaxis εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 biogeochemical [en] biogeochemical εκφώνηση 0 ψήφοι
18/12/2012 observable [en] observable εκφώνηση 0 ψήφοι