Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
20/02/2016 un libro aburrido [es] un libro aburrido εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 una clase divertida [es] una clase divertida εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 un profesor viejo [es] un profesor viejo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 una chica guapa [es] una chica guapa εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 un chico bajo [es] un chico bajo εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 el libro tonto [es] el libro tonto εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 no tengo perro [es] no tengo perro εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 más allá de [es] más allá de εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 comunidad cerrada [es] comunidad cerrada εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 de izquierda a derecha [es] de izquierda a derecha εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 una universidad moderna [es] una universidad moderna εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 una persona interesante [es] una persona interesante εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 no me toques los cojones [es] no me toques los cojones εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 una clase agradable [es] una clase agradable εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 tenemos un problema [es] tenemos un problema εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 tienes un gato muy bonito [es] tienes un gato muy bonito εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 tenemos una universidad muy buena [es] tenemos una universidad muy buena εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 tengo una hermana muy inteligente [es] tengo una hermana muy inteligente εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 bandola [es] bandola εκφώνηση 0 ψήφοι
20/02/2016 reclutamiento [es] reclutamiento εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 cimacio [es] cimacio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 a principios de enero [es] a principios de enero εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 que ha protagonizado [es] que ha protagonizado εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 la estancia [es] la estancia εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 rabazo [es] rabazo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/02/2016 la digitalización [es] la digitalización εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 cérea [es] cérea εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 Cerea [es] Cerea εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 Herzog [es] Herzog εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 amenazadoramente [es] amenazadoramente εκφώνηση 0 ψήφοι