Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
17/02/2016 comenzar a [es] comenzar a εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 generación espontánea [es] generación espontánea εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 hacer zapping [es] hacer zapping εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 convencerme [es] convencerme εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 frito con mucho aceite [es] frito con mucho aceite εκφώνηση 0 ψήφοι
17/02/2016 cocido en el horno [es] cocido en el horno εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2016 neutrón [es] neutrón εκφώνηση 0 ψήφοι
16/02/2016 luciéramos [es] luciéramos εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 chimpancé [es] chimpancé εκφώνηση 1 ψήφοι
15/02/2016 huevo [es] huevo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 nuez [es] nuez εκφώνηση 1 ψήφοι
15/02/2016 noningentésimo [es] noningentésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 raza [es] raza εκφώνηση 2 ψήφοι
15/02/2016 beneficio neto [es] beneficio neto εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 a excepción de [es] a excepción de εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 dieciocho [es] dieciocho εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 sollozar [es] sollozar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 cabezón [es] cabezón εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 encía [es] encía εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 conducir [es] conducir εκφώνηση 1 ψήφοι
15/02/2016 hacer [es] hacer εκφώνηση -1 ψήφοι
15/02/2016 ambicioso [es] ambicioso εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 decimonoveno [es] decimonoveno εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 estupideces [es] estupideces εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 necesitar [es] necesitar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 Andalucía [es] Andalucía εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 septingentésimo [es] septingentésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 cabezona [es] cabezona εκφώνηση 0 ψήφοι
15/02/2016 obedecer [es] obedecer εκφώνηση 0 ψήφοι