Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
25/08/2019 Bartugueres [ca] Bartugueres εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 torrent de Bartrons [ca] torrent de Bartrons εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Bartró [ca] Bartró εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 torrent d'en Bartra [ca] torrent d'en Bartra εκφώνηση Από Somhitots
25/08/2019 Can Bartomeu [ca] Can Bartomeu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 REC Bartés [ca] REC Bartés εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Borda Bartomico [ca] Borda Bartomico εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Mas Bartomeu [ca] Mas Bartomeu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Cal Bartomeu [ca] Cal Bartomeu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Borda de Bartomeu [ca] Borda de Bartomeu εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Can Bartomet [ca] Can Bartomet εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Bartolina [ca] Bartolina εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Mas de Bartolo [ca] Mas de Bartolo εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Mas Bartolí [ca] Mas Bartolí εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Can Bartolí [ca] Can Bartolí εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 barranc del Bartolí [ca] barranc del Bartolí εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 Mas de Bartolet [ca] Mas de Bartolet εκφώνηση 0 ψήφοι
25/08/2019 rec de Bartés [ca] rec de Bartés εκφώνηση 0 ψήφοι
08/08/2019 Bartés [ca] Bartés εκφώνηση Από didace
08/08/2019 bosc del Bartalet [ca] bosc del Bartalet εκφώνηση Από didace
08/08/2019 bosc de la Barta [ca] bosc de la Barta εκφώνηση Από didace
08/08/2019 serrat de les Barses [ca] serrat de les Barses εκφώνηση Από didace
08/08/2019 barranc de les Barses [ca] barranc de les Barses εκφώνηση Από didace
08/08/2019 plans dels Barruts [ca] plans dels Barruts εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Mas dels Barruts [ca] Mas dels Barruts εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Cal Barrusca [ca] Cal Barrusca εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Borda de Barrusca [ca] Borda de Barrusca εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Barrulles [ca] Barrulles εκφώνηση Από didace
08/08/2019 torrent Barrullar [ca] torrent Barrullar εκφώνηση Από didace
08/08/2019 font de la Barrulla [ca] font de la Barrulla εκφώνηση Από didace