Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
08/08/2019 serrat de les Barses [ca] serrat de les Barses εκφώνηση Από didace
08/08/2019 barranc de les Barses [ca] barranc de les Barses εκφώνηση Από didace
08/08/2019 plans dels Barruts [ca] plans dels Barruts εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Mas dels Barruts [ca] Mas dels Barruts εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Cal Barrusca [ca] Cal Barrusca εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Borda de Barrusca [ca] Borda de Barrusca εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Barrulles [ca] Barrulles εκφώνηση Από didace
08/08/2019 torrent Barrullar [ca] torrent Barrullar εκφώνηση Από didace
08/08/2019 font de la Barrulla [ca] font de la Barrulla εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Mas del Barrull [ca] Mas del Barrull εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Mas de Barrull [ca] Mas de Barrull εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Granja de Barrugat [ca] Granja de Barrugat εκφώνηση Από didace
08/08/2019 barranc de Barrugat [ca] barranc de Barrugat εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Barrugat [ca] Barrugat εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 Mas del Barrufet [ca] Mas del Barrufet εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Mas de Barrufet [ca] Mas de Barrufet εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 pas de Barrufemes [ca] pas de Barrufemes εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 Can Barrufa [ca] Can Barrufa εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 riuet de Barruera [ca] riuet de Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 punta Barruera [ca] punta Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 punta de Barruera [ca] punta de Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 llau Barruera [ca] llau Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 costes de Barruera [ca] costes de Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 cometa de Barruera [ca] cometa de Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 barranc de Barruera [ca] barranc de Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 Barruera [ca] Barruera εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 la Barruda [ca] la Barruda εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 barranc de Barrubés [ca] barranc de Barrubés εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 grau dels Barrots [ca] grau dels Barrots εκφώνηση Από Somhitots
08/08/2019 Mas de Barrot [ca] Mas de Barrot εκφώνηση Από Somhitots