Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
08/08/2019 les Barraques [ca] les Barraques εκφώνηση Από didace
08/08/2019 font de les Barraques [ca] font de les Barraques εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Costes de les Barraques [ca] Costes de les Barraques εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Collet de les Barraques [ca] Collet de les Barraques εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Caseta de Barraques [ca] Caseta de Barraques εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Casa de Barraqueró [ca] Casa de Barraqueró εκφώνηση Από didace
08/08/2019 el Barraquer [ca] el Barraquer εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Can Barraquer [ca] Can Barraquer εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Cal Barraquer [ca] Cal Barraquer εκφώνηση Από didace
08/08/2019 Masia Barrap [ca] Masia Barrap εκφώνηση Από didace
08/08/2019 bosc de Barraonse [ca] bosc de Barraonse εκφώνηση Από didace
29/07/2019 zaggoom [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zaharu [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zaithooni [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zaithooni gas [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zakham [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zamaan [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zamaanee [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zamaanvee [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zanjabeel [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zaraafaa [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zeenaiytherikurun [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zibu [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zikuru [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zimmaa [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 zimmaadhaaru [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 ziney [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 ziraa-aa [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 ziraa-athu [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις
29/07/2019 ziyaaraiy [dv] Αναμενόμενες εκφωνήσεις Αναμενόμενες εκφωνήσεις