Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
07/07/2019 Barberanes [ca] Barberanes εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 les Barberanes [ca] les Barberanes εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Mas Barbosa [ca] Mas Barbosa εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Molí Barceló [ca] Molí Barceló εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 lo Barceloní [ca] lo Barceloní εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 bosc de Barcons [ca] bosc de Barcons εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 llau de Bardaleda [ca] llau de Bardaleda εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Torre Bardaleta [ca] Torre Bardaleta εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 bosc de la Bardera [ca] bosc de la Bardera εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 coma de Barbó [ca] coma de Barbó εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Borda Bardina [ca] Borda Bardina εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Bardines [ca] Bardines εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 la Bardissa [ca] la Bardissa εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Mas de Barcelona [ca] Mas de Barcelona εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 port de Barcelona [ca] port de Barcelona εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Molí de la Bardissa [ca] Molí de la Bardissa εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Mas del Barceloní [ca] Mas del Barceloní εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 la Barcina [ca] la Barcina εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 pas de la Barcina [ca] pas de la Barcina εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 rapaç [ca] rapaç εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Torre Bardagí [ca] Torre Bardagí εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Can Bareia [ca] Can Bareia εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 sureda d'en Bareia [ca] sureda d'en Bareia εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Bargalló [ca] Bargalló εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Bardés [ca] Bardés εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 les Bardes [ca] les Bardes εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Can Bargalló [ca] Can Bargalló εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 serra d'en Bardina [ca] serra d'en Bardina εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 lo Bargalló [ca] lo Bargalló εκφώνηση 0 ψήφοι
07/07/2019 Es Bargues [ca] Es Bargues εκφώνηση 0 ψήφοι