Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/07/2020 бербер [ru] бербер εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2020 трюкачество [ru] трюкачество εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2020 парадность [ru] парадность εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2020 умытый [ru] умытый εκφώνηση 0 ψήφοι
13/07/2020 Кировабад [ru] Кировабад εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 возмущаться [ru] возмущаться εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 Алексеев [ru] Алексеев εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 Лопаткин [ru] Лопаткин εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 кажимость [ru] кажимость εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 докатавшийся [ru] докатавшийся εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 нерушимо [ru] нерушимо εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 слепнущий [ru] слепнущий εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 пасмурность [ru] пасмурность εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 откачанный [ru] откачанный εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 добренько [ru] добренько εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 перелечь [ru] перелечь εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 булькавший [ru] булькавший εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 приручающий [ru] приручающий εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 киснувший [ru] киснувший εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 шлёпанный [ru] шлёпанный εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 пикирующий [ru] пикирующий εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 отогнувшийся [ru] отогнувшийся εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 откидать [ru] откидать εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 всратость [ru] всратость εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 отстиранный [ru] отстиранный εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 чернокнижный [ru] чернокнижный εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 правобережье [ru] правобережье εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 припорошивший [ru] припорошивший εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 инвертирующий [ru] инвертирующий εκφώνηση 0 ψήφοι
06/07/2020 покато [ru] покато εκφώνηση 0 ψήφοι