Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/04/2019 pro něj [cs] pro něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 bez něj [cs] bez něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 podle něj [cs] podle něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 podle ní [cs] podle ní εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 vyhazov [cs] vyhazov εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 chlívák [cs] chlívák εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 nikudy [cs] nikudy εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 buřt [cs] buřt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 numerický [cs] numerický εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýt [cs] nýt εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nytí [cs] nytí εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nutit [cs] nutit εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 počatý [cs] počatý εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 rovník [cs] rovník εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podchod [cs] podchod εκφώνηση 0 ψήφοι