Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 buřt [cs] buřt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 numerický [cs] numerický εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýt [cs] nýt εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nytí [cs] nytí εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nutit [cs] nutit εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nůžtičky [cs] nůžtičky εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 sedávat [cs] sedávat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nymfa [cs] nymfa εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nyvý [cs] nyvý εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 počatý [cs] počatý εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 rovník [cs] rovník εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podemlít [cs] podemlít εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podkopat [cs] podkopat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 modrooký [cs] modrooký εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nynějšek [cs] nynějšek εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 podchod [cs] podchod εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 František Čáp [cs] František Čáp εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 mrakodrap [cs] mrakodrap εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 Petr Čtvrtníček [cs] Petr Čtvrtníček εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2014 mládenecký [cs] mládenecký εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2014 předměstí [cs] předměstí εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2014 zhola [cs] zhola εκφώνηση 0 ψήφοι
28/10/2014 potkat [cs] potkat εκφώνηση 0 ψήφοι