Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/01/2020 zatloukal [cs] zatloukal εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 zneužívání dětí [cs] zneužívání dětí εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) [cs] Věřím v Boha, ale nechci patřit k žádné církvi. (I believe in God, but I don't want to belong to any church.) εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 církvi [cs] církvi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 Jít pěšky [cs] Jít pěšky εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) [cs] Jeho maminka byla Irka, tatínek Čech, je tedy napůl Ir.(His mother was Irish, his dad was Czech; so he is half Irish.) εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 zpřísňuje [cs] zpřísňuje εκφώνηση 0 ψήφοι
09/06/2019 nevidí [cs] nevidí εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) [cs] Tyto peníze jsou pro něj. (This money is for him.) εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 pro něj [cs] pro něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) [cs] Bez něj bychom to nezvládli. (Without him we wouldn't have managed.) εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 bez něj [cs] bez něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 podle něj [cs] podle něj εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 podle ní [cs] podle ní εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 vyhazov [cs] vyhazov εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 chlívák [cs] chlívák εκφώνηση 0 ψήφοι
19/04/2019 nikudy [cs] nikudy εκφώνηση 0 ψήφοι
13/10/2018 vepřový řízek [cs] vepřový řízek εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 odtaženo [cs] odtaženo εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 buřt [cs] buřt εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 nadprodukce [cs] nadprodukce εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 k zoufalství [cs] k zoufalství εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 naléhavě [cs] naléhavě εκφώνηση 0 ψήφοι
11/05/2015 diskrétní [cs] diskrétní εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýtovat [cs] nýtovat εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 numerický [cs] numerický εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nýt [cs] nýt εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nytí [cs] nytí εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nutit [cs] nutit εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2015 nuznost [cs] nuznost εκφώνηση 0 ψήφοι