Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/07/2010 sváděla [cs] sváděla εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svádějí [cs] svádějí εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 syn [cs] syn εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 syna [cs] syna εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svačina [cs] svačina εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svačině [cs] svačině εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svačinkou [cs] svačinkou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 šváby [cs] šváby εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábům [cs] švábům εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábu [cs] švábu εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svádějících [cs] svádějících εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábovými [cs] švábovými εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábovým [cs] švábovým εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábovu [cs] švábovu εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svačiny [cs] svačiny εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábův [cs] švábův εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábovou [cs] švábovou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábovy [cs] švábovy εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 svačinu [cs] svačinu εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 Michal Macourek [cs] Michal Macourek εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábova [cs] švábova εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 sytém [cs] sytém εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábem [cs] švábem εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábe [cs] švábe εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švába [cs] švába εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 švábových [cs] švábových εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 sytějšími [cs] sytějšími εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 systémovým [cs] systémovým εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 systémovou [cs] systémovou εκφώνηση 0 ψήφοι
04/07/2010 systémovém [cs] systémovém εκφώνηση 0 ψήφοι