Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
18/07/2010 Romandolo [it] Romandolo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 perfecti [la] perfecti εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 invitatio [la] invitatio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 ipso [la] ipso εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 canes [la] canes εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 paginae [la] paginae εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 Glossarium [la] Glossarium εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 Fasciculum [la] Fasciculum εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 transcendentes [la] transcendentes εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 verbis [la] verbis εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 speciem [la] speciem εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 advocatus [la] advocatus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 fossa [la] fossa εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 summa [la] summa εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 purgamentum [la] purgamentum εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
18/07/2010 parentibus [la] parentibus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 hereditate [la] hereditate εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 proprias [la] proprias εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 sexibus [la] sexibus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 cellulas [la] cellulas εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 proditio [la] proditio εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 chartis [la] chartis εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 formantur [la] formantur εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 mellitus [la] mellitus εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 anima [la] anima εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 amans [la] amans εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 amaritudo [la] amaritudo εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 cacumine [la] cacumine εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 nummis [la] nummis εκφώνηση 0 ψήφοι
18/07/2010 pix [la] pix εκφώνηση 0 ψήφοι