Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/05/2017 shufti [en] shufti εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 Neve McIntosh [en] Neve McIntosh εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 have [en] have εκφώνηση 1 ψήφοι
28/06/2016 Monday [en] Monday εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 Scone [en] Scone εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 onion [en] onion εκφώνηση -1 ψήφοι
28/06/2016 Manchester [en] Manchester εκφώνηση -1 ψήφοι
28/06/2016 London [en] London εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 Quincy [en] Quincy εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 Lord Mountbatten [en] Lord Mountbatten εκφώνηση 1 ψήφοι
28/06/2016 steeliness [en] steeliness εκφώνηση 1 ψήφοι
28/06/2016 deepened [en] deepened εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 steepened [en] steepened εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 victoriously [en] victoriously εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 rowdily [en] rowdily εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 resorted [en] resorted εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 Anastasia [en] Anastasia εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 suitable [en] suitable εκφώνηση 1 ψήφοι
28/06/2016 entitlements [en] entitlements εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 incontestable [en] incontestable εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 unquestionable [en] unquestionable εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 airbase [en] airbase εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 objectifying [en] objectifying εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 gridlocked [en] gridlocked εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 mistrusted [en] mistrusted εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 charger [en] charger εκφώνηση 2 ψήφοι
28/06/2016 unreliably [en] unreliably εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 woodlouse [en] woodlouse εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 tasers [en] tasers εκφώνηση 0 ψήφοι
28/06/2016 periwinkle [en] periwinkle εκφώνηση 0 ψήφοι