Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Προφορά Πληροφορίες
26/12/2013 raserna [sv] raserna εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 ariernas [sv] ariernas εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 rasist [sv] rasist εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 raser [sv] raser εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 rangordnas [sv] rangordnas εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 Nazityskland [sv] Nazityskland εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 nys [sv] nys εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 folkgrupper [sv] folkgrupper εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 värdefullaste [sv] värdefullaste εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 Arten [sv] Arten εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 rangordnar [sv] rangordnar εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 timbro [sv] timbro εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 enkom [sv] enkom εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 Ekonomiekot [sv] Ekonomiekot εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 Nobels [sv] Nobels εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 instifta [sv] instifta εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 sponsrade [sv] sponsrade εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 läromedel [sv] läromedel εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 trenden [sv] trenden εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 vänsterideal [sv] vänsterideal εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 sympatisörer [sv] sympatisörer εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 uniform [sv] uniform εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 klädkod [sv] klädkod εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 påtvingad [sv] påtvingad εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 huvudpoäng [sv] huvudpoäng εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 blåmärkena [sv] blåmärkena εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 sjukvårdspersonal [sv] sjukvårdspersonal εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 FN-konventionen [sv] FN-konventionen εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 sedvänjor [sv] sedvänjor εκφώνηση Από pernys32
26/12/2013 Högern [sv] Högern εκφώνηση Από pernys32