Μέλος:

ret001

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους ret001

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/04/2013 Abel [sv] Abel εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Aaron [sv] Aaron εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Absalom [sv] Absalom εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Adeline [sv] Adeline εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Adelina [sv] Adelina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Alexia [sv] Alexia εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Adrianus [sv] Adrianus εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Alan [sv] Alan εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Alarik [sv] Alarik εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Adalbert [sv] Adalbert εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Albina [sv] Albina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Alfdis [sv] Alfdis εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Almveig [sv] Almveig εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Aline [sv] Aline εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Alvina [sv] Alvina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Baltzar [sv] Baltzar εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Amalie [sv] Amalie εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Ambjörn [sv] Ambjörn εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Amelie [sv] Amelie εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Angeline [sv] Angeline εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Arnbjörn [sv] Arnbjörn εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Andor [sv] Andor εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Angelica [sv] Angelica εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Angelina [sv] Angelina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Örnulf [sv] Örnulf εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Augustina [sv] Augustina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 line [sv] line εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Beate [sv] Beate εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Benedikt [sv] Benedikt εκφώνηση 0 ψήφοι
03/04/2013 Beatrix [sv] Beatrix εκφώνηση 0 ψήφοι