Μέλος:

ret001

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους ret001

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
08/02/2013 branschvägledningar [sv] branschvägledningar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 Åsa-Britt [sv] Åsa-Britt εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 skadorna [sv] skadorna εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 underskattats [sv] underskattats εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 SGI [sv] SGI εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 grundvattensänkningar [sv] grundvattensänkningar εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 erfarenhetsåterföring [sv] erfarenhetsåterföring εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 byggarbetsplatser [sv] byggarbetsplatser εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 bygget [sv] bygget εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 förseningarna [sv] förseningarna εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 fördyringarna [sv] fördyringarna εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 skredet [sv] skredet εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 undvikits [sv] undvikits εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 orsakades [sv] orsakades εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 bostadsmarknaden [sv] bostadsmarknaden εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 fabriksanläggningen [sv] fabriksanläggningen εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 lyckade [sv] lyckade εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 skredriskanalyser [sv] skredriskanalyser εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 förstärkningsåtgärder [sv] förstärkningsåtgärder εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 fastighetsverk [sv] fastighetsverk εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 bostadspolitikens [sv] bostadspolitikens εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 byggsektorn [sv] byggsektorn εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 efterföljare [sv] efterföljare εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 försörjningskrav [sv] försörjningskrav εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 eka [sv] eka εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 skrothandlare [sv] skrothandlare εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 kedjespelare [sv] kedjespelare εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 Jakob Silfverberg [sv] Jakob Silfverberg εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 Tidan [sv] Tidan εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2013 grosshandlare [sv] grosshandlare εκφώνηση 0 ψήφοι