Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/11/2013 Warszawapaktens [sv] Warszawapaktens εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 Natoutvidgningen [sv] Natoutvidgningen εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 försvarspolitik [sv] försvarspolitik εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 territoriella [sv] territoriella εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 säkerhetsstrategi [sv] säkerhetsstrategi εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 fastställer [sv] fastställer εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 försvarspolitiken [sv] försvarspolitiken εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 värdegemenskap [sv] värdegemenskap εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 ryggraden [sv] ryggraden εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 transatlantiska [sv] transatlantiska εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 krishanterare [sv] krishanterare εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 förrådsställt [sv] förrådsställt εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 invasionsförsvar [sv] invasionsförsvar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 insatsförsvar [sv] insatsförsvar εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 försvarsmakten [sv] försvarsmakten εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 materiel [sv] materiel εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 personalförsörjningen [sv] personalförsörjningen εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 operativ [sv] operativ εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 ledstjärnan [sv] ledstjärnan εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 motsatsförhållande [sv] motsatsförhållande εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 territorialförsvaret [sv] territorialförsvaret εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 försvarsmakt [sv] försvarsmakt εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 omvärldsanalys [sv] omvärldsanalys εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 underrättelsetjänst [sv] underrättelsetjänst εκφώνηση 1 ψήφοι
19/11/2013 omställningsarbetet [sv] omställningsarbetet εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 Julia Sporsén [sv] Julia Sporsén εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 Thed [sv] Thed εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 Lis Land [sv] Lis Land εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 line dance [sv] line dance εκφώνηση 0 ψήφοι
19/11/2013 mök [sv] mök εκφώνηση 0 ψήφοι