Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/11/2011 quincuagenario [es] quincuagenario εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
30/11/2011 septingentésimo [es] septingentésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2011 sexcentésimo [es] sexcentésimo εκφώνηση 1 ψήφοι
30/11/2011 cuadringentésimo [es] cuadringentésimo εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2011 concomitancia [es] concomitancia εκφώνηση 0 ψήφοι
30/11/2011 jeringa [es] jeringa εκφώνηση 0 ψήφοι
26/11/2011 xenófoba [es] xenófoba εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
05/11/2011 gastroenteróloga [es] gastroenteróloga εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 gastroenterólogo [es] gastroenterólogo εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 ecuatoguineana [es] ecuatoguineana εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 jerosolimitana [es] jerosolimitana εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 jerosolimitano [es] jerosolimitano εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 margariteña [es] margariteña εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 margariteño [es] margariteño εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 dominiquesa [es] dominiquesa εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 dominiqués [es] dominiqués εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 Santalucense [es] Santalucense εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 trinitense [es] trinitense εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 jamaiquina [es] jamaiquina εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 jamaiquino [es] jamaiquino εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 curazoleña [es] curazoleña εκφώνηση 0 ψήφοι
05/11/2011 curazoleño [es] curazoleño εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2011 superstición [es] superstición εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2011 brujería [es] brujería εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
31/10/2011 béisbol [es] béisbol εκφώνηση 1 ψήφοι
31/10/2011 caña de azúcar [es] caña de azúcar εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2011 excelente [es] excelente εκφώνηση 1 ψήφοι
31/10/2011 algarabía [es] algarabía εκφώνηση 0 ψήφοι
31/10/2011 cascarrabias [es] cascarrabias εκφώνηση 1 ψήφοι
31/10/2011 destello [es] destello εκφώνηση 0 ψήφοι