Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/06/2010 ogna [nap] ogna εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 unghia [it] unghia εκφώνηση 1 ψήφοι
21/06/2010 auciello [nap] auciello εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 uccello [it] uccello εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 truono [nap] truono εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tronola [nap] tronola εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tuono [it] tuono εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 torre [it] torre εκφώνηση 1 ψήφοι
21/06/2010 toro [it] toro εκφώνηση 1 ψήφοι
21/06/2010 suricillo [nap] suricillo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 sorice [nap] sorice εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 topo [it] topo εκφώνηση 3 ψήφοι
21/06/2010 titto [nap] titto εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tetto [it] tetto εκφώνηση 1 ψήφοι
21/06/2010 capa [nap] capa εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 testa [it] testa εκφώνηση 3 ψήφοι
21/06/2010 Terra [nap] Terra εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 Terra [it] Terra εκφώνηση 1 ψήφοι
21/06/2010 tempo [it] tempo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tavula [nap] tavula εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tavola [it] tavola εκφώνηση 2 ψήφοι
21/06/2010 cestunia [nap] cestunia εκφώνηση 0 ψήφοι
21/06/2010 tartaruga [it] tartaruga εκφώνηση 1 ψήφοι
10/03/2010 Gennaro [nap] Gennaro εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 schiattare [nap] schiattare εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 via [nap] via εκφώνηση -1 ψήφοι
10/03/2010 stella [nap] stella εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 scola [nap] scola εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 scopa [nap] scopa εκφώνηση 0 ψήφοι
10/03/2010 fajella [nap] fajella εκφώνηση 0 ψήφοι