Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
04/02/2009 Cachar [es] Cachar εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 Augusto Pinochet [es] Augusto Pinochet εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 Santiago de Chile [es] Santiago de Chile εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 llegado [es] llegado εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 sobrevivió [es] sobrevivió εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 impulso [es] impulso εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 sumergido [es] sumergido εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 escondidas [es] escondidas εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/02/2009 enviaba [es] enviaba εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 semanales [es] semanales εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 libras [es] libras εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 acompañante [es] acompañante εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 pudo [es] pudo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/02/2009 contemplaciones [es] contemplaciones εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 echó [es] echó εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/02/2009 ropa [es] ropa εκφώνηση 1 ψήφοι
04/02/2009 descubrió [es] descubrió εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 bronca [es] bronca εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 personalidad [es] personalidad εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/02/2009 eligiera [es] eligiera εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 regalado [es] regalado εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 recuerdos [es] recuerdos εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 sólo [es] sólo εκφώνηση 0 ψήφοι
04/02/2009 veía [es] veía εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
04/02/2009 carnitina [es] carnitina εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 preciados [es] preciados εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 tremendamente [es] tremendamente εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 rememora [es] rememora εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 piensa [es] piensa εκφώνηση 0 ψήφοι
03/02/2009 pocas [es] pocas εκφώνηση 0 ψήφοι