Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
29/03/2013 physikalisch [de] physikalisch εκφώνηση 1 ψήφοι
29/03/2013 Drahtseilakt [de] Drahtseilakt εκφώνηση 1 ψήφοι
29/03/2013 ingenieurtechnisch [de] ingenieurtechnisch εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Defaultparameterwert [de] Defaultparameterwert εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Objektorientierung [de] Objektorientierung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Kontrollflusssteuerung [de] Kontrollflusssteuerung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Prozessdarstellung [de] Prozessdarstellung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Prozessabschnitt [de] Prozessabschnitt εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Prozessobjekt [de] Prozessobjekt εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Startereignisklasse [de] Startereignisklasse εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Nachrichtenklasse [de] Nachrichtenklasse εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 leistungsgesteuert [de] leistungsgesteuert εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Auftragnehmerbeziehung [de] Auftragnehmerbeziehung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Auftraggeberbeziehung [de] Auftraggeberbeziehung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Entscheidungskompetenz [de] Entscheidungskompetenz εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Integrationsdiskussion [de] Integrationsdiskussion εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Berichtssymboltyp [de] Berichtssymboltyp εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Parametersymbolwert [de] Parametersymbolwert εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Datenbankinhalt [de] Datenbankinhalt εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Gültigkeitsraum [de] Gültigkeitsraum εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Erkennungsleistung [de] Erkennungsleistung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Ressourcenbelastung [de] Ressourcenbelastung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Energiemonitoring [de] Energiemonitoring εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Klimaanwendung [de] Klimaanwendung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 feldbusunabhängig [de] feldbusunabhängig εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Gebäudesteuerung [de] Gebäudesteuerung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Entwurfsgrundlage [de] Entwurfsgrundlage εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Berichtssymbol [de] Berichtssymbol εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Webanwendung [de] Webanwendung εκφώνηση 0 ψήφοι
29/03/2013 Datensparsamkeit [de] Datensparsamkeit εκφώνηση 0 ψήφοι