Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
21/07/2012 kirsch [it] kirsch εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Albeins (BZ) [it] Albeins (BZ) εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Aizurro (CO) [it] Aizurro (CO) εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Matichecchia [it] Matichecchia εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 bignônia [it] bignônia εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 halibut [it] halibut εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Agnona (VC) [it] Agnona (VC) εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Anfurro (BS) [it] Anfurro (BS) εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Auremo di Sopra [it] Auremo di Sopra εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Acqualunga Badona [it] Acqualunga Badona εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 rafforzativo [it] rafforzativo εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 pubblicano [it] pubblicano εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Giupponi [it] Giupponi εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Soreghina [it] Soreghina εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 cercarla [it] cercarla εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 intervistate [it] intervistate εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 Iacovelli [it] Iacovelli εκφώνηση 0 ψήφοι
21/07/2012 D'Argenio [it] D'Argenio εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2012 chicarelli [it] chicarelli εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2012 muscolo ileopsoas [it] muscolo ileopsoas εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2012 lazzeruola [it] lazzeruola εκφώνηση 0 ψήφοι
14/05/2012 xilografia [it] xilografia εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 acondroplasia [it] acondroplasia εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 Mazziotti [it] Mazziotti εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 pantesco [it] pantesco εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 accuccia [it] accuccia εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 bombicolo [it] bombicolo εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 latissimo del dorso [it] latissimo del dorso εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 torianite [it] torianite εκφώνηση 0 ψήφοι
12/05/2012 Rosario Livatino [it] Rosario Livatino εκφώνηση 0 ψήφοι