Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
03/07/2014 Arduinici [it] Arduinici εκφώνηση 1 ψήφοι
03/07/2014 facesti [it] facesti εκφώνηση 3 ψήφοι
03/07/2014 fludrocortisone [it] fludrocortisone εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 apicegenesi [it] apicegenesi εκφώνηση 1 ψήφοι
03/07/2014 Himera [it] Himera εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 Pascadozzia [it] Pascadozzia εκφώνηση 1 ψήφοι
03/07/2014 teme [it] teme εκφώνηση 1 ψήφοι
03/07/2014 temiamo [it] temiamo εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 temerò [it] temerò εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 temerà [it] temerà εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 aprirò [it] aprirò εκφώνηση 1 ψήφοι
03/07/2014 capirà [it] capirà εκφώνηση 0 ψήφοι
03/07/2014 pezzo da novanta [it] pezzo da novanta εκφώνηση 0 ψήφοι
10/02/2014 vignalta [it] vignalta εκφώνηση 1 ψήφοι
10/02/2014 paccheri [it] paccheri εκφώνηση 1 ψήφοι
10/02/2014 cipolline [it] cipolline εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 foggio [it] foggio εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Telloni [it] Telloni εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Maccio [it] Maccio εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Antonio Concina [it] Antonio Concina εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 dimostro [it] dimostro εκφώνηση 1 ψήφοι
08/02/2014 Diego Fasolis [it] Diego Fasolis εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Cangini [it] Cangini εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Ghella [it] Ghella εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 albarosso [it] albarosso εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 lacinato [it] lacinato εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Settesoli [it] Settesoli εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Lavignone [it] Lavignone εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Lercara Friddi [it] Lercara Friddi εκφώνηση 0 ψήφοι
08/02/2014 Orloggi [it] Orloggi εκφώνηση 0 ψήφοι