Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
14/12/2013 eccepibile [it] eccepibile εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 ectoplasmatico [it] ectoplasmatico εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 egemonizzazione [it] egemonizzazione εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 Ebridi [it] Ebridi εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 Alesi [it] Alesi εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 Carcano [it] Carcano εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 edoardiano [it] edoardiano εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 effettuato [it] effettuato εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 Luigi Pernier [it] Luigi Pernier εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 ebbi [it] ebbi εκφώνηση 1 ψήφοι
14/12/2013 diano [it] diano εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 stiano [it] stiano εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 augurano [it] augurano εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 sanno [it] sanno εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 stanno [it] stanno εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 stiamo [it] stiamo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 pagheremo [it] pagheremo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 occupiamo [it] occupiamo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 state [it] state εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 sushi [it] sushi εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 kebab [it] kebab εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 occupate [it] occupate εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 titubo [it] titubo εκφώνηση 0 ψήφοι
14/12/2013 tolgo [it] tolgo εκφώνηση 1 ψήφοι
14/12/2013 salgo [it] salgo εκφώνηση 1 ψήφοι
14/12/2013 occupo [it] occupo εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2013 Bencini [it] Bencini εκφώνηση 0 ψήφοι
04/12/2013 Ghielmi [it] Ghielmi εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2013 Megonio [it] Megonio εκφώνηση 0 ψήφοι
02/12/2013 dimagrante [it] dimagrante εκφώνηση 0 ψήφοι