Μέλος:

slin

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους slin

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/12/2013 atletismo [eo] atletismo εκφώνηση 0 ψήφοι
11/12/2013 aklami [eo] aklami εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 miel [vo] miel εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 klok [vo] klok εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 min [vo] min εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 teat [vo] teat εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 Deil [vo] Deil εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 caf [vo] caf εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 mug [vo] mug εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 vum [vo] vum εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 AI [vo] AI εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 beat [vo] beat εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cav [vo] cav εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cim [vo] cim εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cuk [vo] cuk εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cun [vo] cun εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cin [vo] cin εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 cif [vo] cif εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 col [vo] col εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 dial [vo] dial εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 dib [vo] dib εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 dog [vo] dog εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 dob [vo] dob εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 feil [vo] feil εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 fien [vo] fien εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 fiv [vo] fiv εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 flab [vo] flab εκφώνηση 0 ψήφοι
07/12/2013 Flen [vo] Flen εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2013 cün [vo] cün εκφώνηση 0 ψήφοι
06/12/2013 cüt [vo] cüt εκφώνηση 0 ψήφοι