Μέλος:

slin

Συντάκτης του Forvo

Συνδρομή στις εκφωνήσεις τού μέλους slin

Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
13/04/2017 Planung [de] Planung εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 ihre [de] ihre εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 nächste [de] nächste εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 geholfen [de] geholfen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 vollständigen [de] vollständigen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 Steinhof (Wien) [de] Steinhof (Wien) εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 Strahlungsatlas [de] Strahlungsatlas εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 junge [de] junge εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 jungen [de] jungen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 Windgutachten [de] Windgutachten εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 Kreiszahl [de] Kreiszahl εκφώνηση 0 ψήφοι
13/04/2017 Particell [de] Particell εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Rentenaufschläge [de] Rentenaufschläge εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Aufschubphase [de] Aufschubphase εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Zentimeters [de] Zentimeters εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Zentimetern [de] Zentimetern εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Einstrahlungsinformation [de] Einstrahlungsinformation εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Strahlungsdatensätze [de] Strahlungsdatensätze εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Diplomvortrag [de] Diplomvortrag εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Langzeitdatenbank [de] Langzeitdatenbank εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Strahlungssumme [de] Strahlungssumme εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Informationsbasen [de] Informationsbasen εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Einstrahlungsdaten [de] Einstrahlungsdaten εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Datengüte [de] Datengüte εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Renditevorteil [de] Renditevorteil εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Satellitendatenauswertung [de] Satellitendatenauswertung εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Stationsdichte [de] Stationsdichte εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Gütemasse [de] Gütemasse εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Boots (Pl.) [de] Boots (Pl.) εκφώνηση 0 ψήφοι
12/04/2017 Boots (Sg.) [de] Boots (Sg.) εκφώνηση 0 ψήφοι