Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
23/04/2018 self-tanning [en] self-tanning εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2018 rummages [en] rummages εκφώνηση 0 ψήφοι
23/04/2018 overworks [en] overworks εκφώνηση 1 ψήφοι
23/04/2018 Byzantines [en] Byzantines εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 Kaiser [en] Kaiser εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 Puffer [en] Puffer εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 vampish [en] vampish εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 galactically [en] galactically εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 intercollegiate [en] intercollegiate εκφώνηση 0 ψήφοι
01/02/2018 orange squash [en] orange squash εκφώνηση 1 ψήφοι
11/01/2018 Fuze tea [en] Fuze tea εκφώνηση 0 ψήφοι
11/01/2018 Name day [en] Name day εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 irrelevantly [en] irrelevantly εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 The Great Leap [en] The Great Leap εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 off-center [en] off-center εκφώνηση 1 ψήφοι
06/02/2016 Rupert Graves [en] Rupert Graves εκφώνηση 1 ψήφοι
06/02/2016 buyer's remorse [en] buyer's remorse εκφώνηση 1 ψήφοι
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] six of one and half a dozen of the other εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 Wendy Darling [en] Wendy Darling εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 countrymen [en] countrymen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 kitty [en] kitty εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 bowing [en] bowing εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 banana [en] banana εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2011 falcon [en] falcon εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2011 rabies [en] rabies εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 clincher [en] clincher εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] Christopher Marlowe εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] San Jacinto (CA) εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 Davies [en] Davies εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] Lupe Fiasco εκφώνηση 0 ψήφοι