Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
11/01/2018 Fuze tea [en] Fuze tea εκφώνηση 0 ψήφοι
11/01/2018 Name day [en] Name day εκφώνηση 0 ψήφοι
09/05/2017 irrelevantly [en] irrelevantly εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 The Great Leap [en] The Great Leap εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 The Holy Mountain [en] The Holy Mountain εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 Ways to Strength and Beauty [en] Ways to Strength and Beauty εκφώνηση 0 ψήφοι
10/07/2016 off-center [en] off-center εκφώνηση 1 ψήφοι
06/02/2016 Rupert Graves [en] Rupert Graves εκφώνηση 1 ψήφοι
06/02/2016 buyer's remorse [en] buyer's remorse εκφώνηση 0 ψήφοι
06/02/2016 six of one and half a dozen of the other [en] six of one and half a dozen of the other εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 Wendy Darling [en] Wendy Darling εκφώνηση 0 ψήφοι
02/11/2012 countrymen [en] countrymen εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 kitty [en] kitty εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 bowing [en] bowing εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 banana [en] banana εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2011 falcon [en] falcon εκφώνηση 1 ψήφοι
13/06/2011 rabies [en] rabies εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 clincher [en] clincher εκφώνηση 0 ψήφοι
13/06/2011 Christopher Marlowe [en] Christopher Marlowe εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 San Jacinto (CA) [en] San Jacinto (CA) εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 Davies [en] Davies εκφώνηση 0 ψήφοι
03/06/2011 Lupe Fiasco [en] Lupe Fiasco εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 cytotoxicity [en] cytotoxicity εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 汤包 [zh] 汤包 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 面茶 [zh] 面茶 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 金瓜 [zh] 金瓜 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 小笼包 [zh] 小笼包 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 不才 [zh] 不才 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 地瓜 [zh] 地瓜 εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 plagues [en] plagues εκφώνηση 0 ψήφοι