Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/07/2013 Selkirk [en] Selkirk εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 collinearity [en] collinearity εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 rhombencephalon [en] rhombencephalon εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 prosencephalon [en] prosencephalon εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 descriptions [en] descriptions εκφώνηση 1 ψήφοι
16/07/2013 pull yourself together [en] pull yourself together εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 staffing [en] staffing εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 high-heel [en] high-heel εκφώνηση 0 ψήφοι
16/07/2013 About face [en] About face εκφώνηση 2 ψήφοι
16/07/2013 Lip salve [en] Lip salve εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 Marquel [en] Marquel εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 zealotic [en] zealotic εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 Cathy Fink [en] Cathy Fink εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 klatch [en] klatch εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 lenten [en] lenten εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 Janet McBride [en] Janet McBride εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 Evans Fordyce Carlson [en] Evans Fordyce Carlson εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 highbred [en] highbred εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 low-born [en] low-born εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 high-born [en] high-born εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 prole [en] prole εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 well-born [en] well-born εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 signaling [en] signaling εκφώνηση 1 ψήφοι
15/07/2013 Lounging [en] Lounging εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 P!nk [en] P!nk εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 thiazolidinediones [en] thiazolidinediones εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 chairlift [en] chairlift εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 formula [en] formula εκφώνηση 2 ψήφοι
15/07/2013 Peter Cheyney [en] Peter Cheyney εκφώνηση 0 ψήφοι
15/07/2013 Mickey Spillane [en] Mickey Spillane εκφώνηση 1 ψήφοι