Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
30/12/2017 bare-knuckle [en] bare-knuckle εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 Royal Academy of Music [en] Royal Academy of Music εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 Pharisaism [en] Pharisaism εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 mealless [en] mealless εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 Progressive Party [en] Progressive Party εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 interleaving [en] interleaving εκφώνηση 0 ψήφοι
30/12/2017 zoomorphic [en] zoomorphic εκφώνηση 1 ψήφοι
30/12/2017 unlaced [en] unlaced εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 public company [en] public company εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 retrospection [en] retrospection εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 kindred spirit [en] kindred spirit εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 cancerous [en] cancerous εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 retina [en] retina εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 brown [en] brown εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Argyll and Bute [en] Argyll and Bute εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Umberto Eco [en] Umberto Eco εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 prescriptible [en] prescriptible εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 prog [en] prog εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 PTO [en] PTO εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Inner Hebrides [en] Inner Hebrides εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Himalaya [en] Himalaya εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 PLC [en] PLC εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 erroneousness [en] erroneousness εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Melanie [en] Melanie εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 indentation [en] indentation εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 lintel [en] lintel εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 downhearted [en] downhearted εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 sensationalize [en] sensationalize εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 health-giving [en] health-giving εκφώνηση 0 ψήφοι
29/12/2017 Simon Cowell [en] Simon Cowell εκφώνηση 0 ψήφοι