Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
25/04/2018 spice [en] spice εκφώνηση 2 ψήφοι
25/04/2018 shout [en] shout εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2018 pickle [en] pickle εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2018 sealskin [en] sealskin εκφώνηση 1 ψήφοι
25/04/2018 ox [en] ox εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2018 mink [en] mink εκφώνηση 0 ψήφοι
25/04/2018 lock [en] lock εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2018 grin [en] grin εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 forest [en] forest εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 Eve [en] Eve εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2018 daughter-in-law [en] daughter-in-law εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 connect [en] connect εκφώνηση 2 ψήφοι
24/04/2018 boil [en] boil εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 bell [en] bell εκφώνηση 0 ψήφοι
24/04/2018 baked [en] baked εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2018 advertise [en] advertise εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2018 Slimbridge [en] Slimbridge εκφώνηση 1 ψήφοι
24/04/2018 Sensualists [en] Sensualists εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 ommatidia [en] ommatidia εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 bindi [en] bindi εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 DUP [en] DUP εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 subitizing [en] subitizing εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 granivores [en] granivores εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 deictics [en] deictics εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 frugivores [en] frugivores εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 Semi-fluent [en] Semi-fluent εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 pulvinus [en] pulvinus εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 haut-relief [en] haut-relief εκφώνηση 0 ψήφοι
22/04/2018 Finish off [en] Finish off εκφώνηση 1 ψήφοι
22/04/2018 overworking [en] overworking εκφώνηση 1 ψήφοι