Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
09/11/2009 Danko [hr] Danko εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Stipe [hr] Stipe εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Ernest [hr] Ernest εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 lana [hr] lana εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Margita [hr] Margita εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Živana [hr] Živana εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Jasenka [hr] Jasenka εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Mislava [hr] Mislava εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Ranko [hr] Ranko εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Lahorija [hr] Lahorija εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Borka [hr] Borka εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Dobromir [hr] Dobromir εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Desimir [hr] Desimir εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Rajka [hr] Rajka εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Lukrecija [hr] Lukrecija εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Ivka [hr] Ivka εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Felicita [hr] Felicita εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Ilko [hr] Ilko εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Đani [hr] Đani εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Hotimir [hr] Hotimir εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Dominko [hr] Dominko εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Mojmir [hr] Mojmir εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Tedi [hr] Tedi εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Sintija [hr] Sintija εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Daša [hr] Daša εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Adnan [hr] Adnan εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Maksima [hr] Maksima εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Sandro [hr] Sandro εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Ive [hr] Ive εκφώνηση 0 ψήφοι
09/11/2009 Nadica [hr] Nadica εκφώνηση 0 ψήφοι