Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
15/03/2014 articiòch [pms] articiòch εκφώνηση 1 ψήφοι
15/03/2014 person-a [pms] person-a εκφώνηση 1 ψήφοι
15/03/2014 fer [pms] fer εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 militar [pms] militar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 filòsof [pms] filòsof εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 geòlogh [pms] geòlogh εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 giugn [pms] giugn εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Stèmber [pms] Stèmber εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Mars [pms] Mars εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 piomb [pms] piomb εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 giornalista [pms] giornalista εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 botànich [pms] botànich εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 mùsich [pms] mùsich εκφώνηση 1 ψήφοι
15/03/2014 camisa [pms] camisa εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Cesa [pms] Cesa εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 sol [pms] sol εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 lion [pms] lion εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 mar [pms] mar εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 langagi [pms] langagi εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Ivreja [pms] Ivreja εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Canavèis [pms] Canavèis εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Roma [pms] Roma εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 gat [pms] gat εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 siula [pms] siula εκφώνηση 0 ψήφοι
15/03/2014 Lun-a [pms] Lun-a εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2011 sesquialtera [it] sesquialtera εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2011 aso [pms] aso εκφώνηση 0 ψήφοι
10/09/2011 Turin [pms] Turin εκφώνηση 1 ψήφοι
10/09/2011 gamel [pms] gamel εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
10/09/2011 gené [pms] gené εκφώνηση 0 ψήφοι