Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 parcar [ia] parcar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 parco [ia] parco εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 patiente [ia] patiente εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 poc [ia] poc εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 physica [ia] physica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 phantasia [ia] phantasia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 photographia [ia] photographia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 phrase [ia] phrase εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 piccar [ia] piccar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pietate [ia] pietate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pesar [ia] pesar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 Peter [ia] Peter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 perfecte [ia] perfecte εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 periculo [ia] periculo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 periodic [ia] periodic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 periodo [ia] periodo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 permission [ia] permission εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 permitter [ia] permitter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 persuader [ia] persuader εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pesante [ia] pesante εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pauco [ia] pauco εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pausa [ia] pausa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 percurso [ia] percurso εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pausar [ia] pausar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pecunia [ia] pecunia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pejo [ia] pejo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pejor [ia] pejor εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 a pena [ia] a pena εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 penose [ia] penose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pensata [ia] pensata εκφώνηση 0 ψήφοι