Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 pentecoste [ia] pentecoste εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pigre [ia] pigre εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pluvia [ia] pluvia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 non plus [ia] non plus εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/09/2010 poema [ia] poema εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pneu [ia] pneu εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 poesia [ia] poesia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 de plus in plus [ia] de plus in plus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plural [ia] plural εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 polir [ia] polir εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 Polo [ia] Polo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 al plus [ia] al plus εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/09/2010 plaga [ia] plaga εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plagia [ia] plagia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plan [ia] plan εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 planar [ia] planar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 planeta [ia] planeta εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plantar [ia] plantar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plastic [ia] plastic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plastico [ia] plastico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plenar [ia] plenar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 plica [ia] plica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pilar [ia] pilar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pista [ia] pista εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 placiar [ia] placiar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pilota [ia] pilota εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pinger [ia] pinger εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 profession [ia] profession εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 profunditate [ia] profunditate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 progreder [ia] progreder εκφώνηση 0 ψήφοι