Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 promissa [ia] promissa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 propender [ia] propender εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 proba [ia] proba εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 probar [ia] probar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 producto [ia] producto εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 problematic [ia] problematic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 procession [ia] procession εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 production [ia] production εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 preservar [ia] preservar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pressa [ia] pressa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 prisa [ia] prisa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 a presso de [ia] a presso de εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 facer se prestar [ia] facer se prestar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/09/2010 presto [ia] presto εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 preter [ia] preter εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 previe [ia] previe εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 protection [ia] protection εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 provision [ia] provision εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 puera [ia] puera εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 prudente [ia] prudente εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pulsata [ia] pulsata εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pumpar [ia] pumpar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 puncta [ia] puncta εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 punger [ia] punger εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 punition [ia] punition εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 pulmon [ia] pulmon εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 quitar [ia] quitar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 quantitate [ia] quantitate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 querela [ia] querela εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 quanto a [ia] quanto a εκφώνηση 0 ψήφοι