Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 questionar [ia] questionar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rationar [ia] rationar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rectificar [ia] rectificar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reclamo [ia] reclamo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 receptaculo [ia] receptaculo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 metro quadrate [ia] metro quadrate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 quadrate [ia] quadrate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rasar se [ia] rasar se εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 radical [ia] radical εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 le qual [ia] le qual εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 racia [ia] racia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 recognoscer [ia] recognoscer εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rar [ia] rar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 record [ia] record εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 recompensar [ia] recompensar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 recognition [ia] recognition εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 real [ia] real εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 re [ia] re εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 haber ration [ia] haber ration εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reduction [ia] reduction εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 relative [ia] relative εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 remar [ia] remar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 regratiar [ia] regratiar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 remaner [ia] remaner εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 regal [ia] regal εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/09/2010 reguardo [ia] reguardo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 remarcabile [ia] remarcabile εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 regret [ia] regret εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 remarcar [ia] remarcar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 remediar [ia] remediar εκφώνηση 0 ψήφοι