Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 remedio [ia] remedio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rememorar se [ia] rememorar se εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 render [ia] render εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 renta [ia] renta εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reparation [ia] reparation εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reper [ia] reper εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 repetition [ia] repetition εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reportar [ia] reportar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reposo [ia] reposo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reprimendar [ia] reprimendar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reprochar [ia] reprochar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 republica [ia] republica εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 regalo [ia] regalo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 remarca [ia] remarca εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rege [ia] rege εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 reger [ia] reger εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 regno [ia] regno εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 retardo [ia] retardo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 respiration [ia] respiration εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 resultar [ia] resultar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rotar [ia] rotar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 respirar [ia] respirar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rotation [ia] rotation εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 retener [ia] retener εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 Rolo [ia] Rolo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rosee [ia] rosee εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 resider [ia] resider εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 rosa [ia] rosa εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 respectuose [ia] respectuose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 respectabile [ia] respectabile εκφώνηση 0 ψήφοι