Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
05/09/2012 pruna [ia] pruna εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 pruno [ia] pruno εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 uva [ia] uva εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 Coco [ia] Coco εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 avellana [ia] avellana εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 pistacia [ia] pistacia εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 pistacio [ia] pistacio εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 cumino [ia] cumino εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 lauro [ia] lauro εκφώνηση 0 ψήφοι
05/09/2012 thymo [ia] thymo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 interlinguistica [ia] interlinguistica εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 Latino [ia] Latino εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 linguista [ia] linguista εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 naturalistic [ia] naturalistic εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 normalisar [ia] normalisar εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 publication [ia] publication εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 unanimitate [ia] unanimitate εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 usos [ia] usos εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 hepate [ia] hepate εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 pristine [ia] pristine εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 vocabulo [ia] vocabulo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 terminologia [ia] terminologia εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 synonymo [ia] synonymo εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 standardisation [ia] standardisation εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 finalitate [ia] finalitate εκφώνηση 0 ψήφοι
10/01/2012 methodologic [ia] methodologic εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 rhetoric [ia] rhetoric εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 rhetorica [ia] rhetorica εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 chaos [ia] chaos εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 chaotic [ia] chaotic εκφώνηση 0 ψήφοι