Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
19/05/2011 rhythmic [ia] rhythmic εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 jubileo [ia] jubileo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 reflexion [ia] reflexion εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 reflecter [ia] reflecter εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 diversitate [ia] diversitate εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 neurologia [ia] neurologia εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 neurologic [ia] neurologic εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 equidistante [ia] equidistante εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 egregie [ia] egregie εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 io te ama [ia] io te ama εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 io te ama multo [ia] io te ama multo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 io te adora [ia] io te adora εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 Amor [ia] Amor εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 decente [ia] decente εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 autismo [ia] autismo εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 autista [ia] autista εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 autistic [ia] autistic εκφώνηση 0 ψήφοι
19/05/2011 lontanantia [ia] lontanantia εκφώνηση 0 ψήφοι
07/03/2011 puma [ia] puma εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2011 fider [ia] fider εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2011 fiducia [ia] fiducia εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2011 fiducial [ia] fiducial εκφώνηση 1 ψήφοι
02/03/2011 fiduciari [ia] fiduciari εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2011 numeric [ia] numeric εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2011 cifra [ia] cifra εκφώνηση 1 ψήφοι
02/03/2011 cifrar [ia] cifrar εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2011 cifrate [ia] cifrate εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
02/03/2011 bon die [ia] bon die εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2011 sofa [ia] sofa εκφώνηση 0 ψήφοι
02/03/2011 cocina [ia] cocina εκφώνηση 1 ψήφοι