Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
02/03/2011 w.c. [ia] w.c. εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 meravilia [ia] meravilia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 menu [ia] menu εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mentita [ia] mentita εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mentir [ia] mentir εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 mention [ia] mention εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 menaciar [ia] menaciar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 menacia [ia] menacia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 memorar [ia] memorar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 melodia [ia] melodia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 melior [ia] melior εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 melio [ia] melio εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 medietate [ia] medietate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 medico [ia] medico εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 medicina [ia] medicina εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 medicamento [ia] medicamento εκφώνηση 1 ψήφοι
16/09/2010 media [ia] media εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mechanic [ia] mechanic εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 me [ia] me εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 matur [ia] matur εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 matta [ia] matta εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 materia [ia] materia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 match [ia] match εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 masticar [ia] masticar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 masculo [ia] masculo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 marmita [ia] marmita εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 maritar se [ia] maritar se εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 Marita [ia] Marita εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 meraviliose [ia] meraviliose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 merce [ia] merce εκφώνηση 0 ψήφοι