Δείτε πληροφορίες και λέξεις τού μέλους.
Ημερομηνία Λέξη Ακούστε Ψήφοι
16/09/2010 mesmo si [ia] mesmo si εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 hodie mesmo [ia] hodie mesmo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 ora mesmo [ia] ora mesmo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mestiero [ia] mestiero εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mesura [ia] mesura εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 methodo [ia] methodo εκφώνηση 1 ψήφοι Καλύτερες προφορές
16/09/2010 metric [ia] metric εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 metro [ia] metro εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mi [ia] mi εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mie [ia] mie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 le mie [ia] le mie εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 minimo [ia] minimo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 ministro [ia] ministro εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 minor [ia] minor εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 minutiose [ia] minutiose εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 misericordia [ia] misericordia εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mixtura [ia] mixtura εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mobile [ia] mobile εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 moda [ia] moda εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 modello [ia] modello εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 modeste [ia] modeste εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 modo [ia] modo εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 molestar [ia] molestar εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 moleste [ia] moleste εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 molino [ia] molino εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 molliate [ia] molliate εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mus [ia] mus εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 nam [ia] nam εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 musical [ia] musical εκφώνηση 0 ψήφοι
16/09/2010 mute [ia] mute εκφώνηση 0 ψήφοι